niedziela, 24 lutego 2013


Żyła pośród nas…

Są ludzie, o których nie sposób zapomnieć, których życie wpisuje się głęboko w nasze serca, napełniając je wdzięcznością za wszelkie odebrane dobro.
Taką Osobą, o której pamięć jest wciąż żywa, mimo iż doczesna Jej wędrówka dobiegła końca już 70 lat temu jest s.M. Włodzimira Wojtczak CSSE.
Chociaż tylko nieliczni pamiętają ją osobiście- jej „dobre imię trwa na wieki” Syr 41, 13.
Po ludzku, krótkie życie Elżbietanki osadzone w ubiegłym wieku- wpisało się szczególnie w dzieje  parafii Bożego Ciała.
Gdy jako młoda dziewczyna przekroczyła 18.08.1930 r. próg furty klasztornej przy ul. Łąkowej w Poznaniu- przełożeni od razu ukierunkowali Ją na to co miała w przyszłości robić, czyli na pracę dydaktyczną.
Jako postulantka uczęszczała do Wyższego Instytutu Kultury Religijnej, którego dyrektorem był ks. dr. Kozłowski, a następnie rozpoczęła studia w Katolickiej Szkole Społecznej w Poznaniu.  Uwieńczeniem studiów była praca dyplomowa: „O podwórkowym świecie dziecka”. Tak przygotowana- zaraz po złożeniu I ślubów zakonnych w 1934 rozpoczęła pracę wśród poznańskich dzieci.
Początkowo pełniła rolę wychowawczyni w ochronce dla dzieci z rodzin bezrobotnych, zamieszkałych na terenie parafii św. Jana Jerozolimskiego na Komandorii w drewnianych barakach. Wrażliwa na ludzką biedę, dokładała wszelkich starań, by na miarę swoich skromnych możliwości przyjść z pomocą tym najmniejszym- powierzonym jej opiece.  Kwestując wśród bogatych kupców poznańskich pozyskiwała materiały, z których wieczorami razem z innymi Siostrami szyła podczas adwentu ubranka mające być prezentami Bożonarodzeniowymi dla ubogich dzieci.
Od września 1936 roku została posłana do pracy w nowoutworzonej ochronce mieszczącej się w budynku pokarmelickim przy Kościele Bożego Ciała w Poznaniu. Troszcząc się o najuboższe dzieci z okolicy dołożyła wszelkich starań by uzyskać subwencje Wydziału Opieki Społecznej Magistratu Miasta Poznania, przeznaczając je na dożywianie dzieci i wyposażenie ochronki. Oprócz dożywiania s.M. Włodzimira kładła duży nacisk na organizowanie wypoczynku dla dzieci na świeżym powietrzu. Uzyskując zgodę towarzystwa gimnastycznego „Sokół” na korzystanie z boiska  usytuowanego w pobliżu ochronki często wyruszała tam, zabierając wszystkie dzieci. Wyczulona na pomoc najsłabszym, aby droga nie była zbyt uciążliwa- umieszczała najmniejsze dzieci  w  podarowanym jej wózku. Zapewniała swoim podopiecznym pomoc lekarską, a w czasie przedświątecznym organizowała zbiórkę darów wśród parafian, tak aby dzieci mogły cieszyć się  chociaż skromnymi prezentami na Boże Narodzenie.
Jej postawa pełna zaangażowania wobec najuboższych dzieci z okolicy była cichym, ale pełnym miłości Boga i bliźniego świadectwem wiary wprowadzanej w czyn.
Dla kolejnych pokoleń Elżbietanek żyjących nie tylko w naszej parafii, pozostawiła wzór wierności złożonym ślubom zakonnym i świadectwo wiary nieugiętej nawet w najtrudniejszych chwilach. Pomimo,  po ludzku nie łatwego życia potrafiła prosto i radośnie wskazywać swoja zakonną postawą na żyjącego pośród nas Boga.
Umierając na gruźlicę w dniu 34 urodzin, swojemu cierpieniu zarówno temu fizycznemu jak i duchowemu potrafiła nadać głębszy sens jednocząc je w cichości i samotności z ofiarą Jezusa.
Mijają lata- a pamięć o Siostrze Włodzimirze trwa nadal. Kolejne szeregi sióstr kontynuują dzieło elżbietańskiej posługi wobec tych najmniejszych. Siostry do dziś posługują w ochronce przy parafii Bożego Ciała, a 21.06.2012 roku zostało otwarte w Ostrowie Wlkp.- nowe przedszkole  imienia Siostry Włodzimiry Wojtczak.

Źródło: Przy studzience. Pismo Parafii Bożego Ciała w Poznaniu- Wielki Post 2013

sobota, 23 lutego 2013

S.M. Włodzimira- to Elżbietanka, która choć powszechnie pozostaje mało znaną osobą- pamięć o jej życiu trwa do dziś. Na co dzień odznaczała się wiernym zachowywaniem reguły zakonnej, a modlitwa i asceza stanowiły ważny element jej życia duchowego.
Dla kolejnych pokoleń pozostawiła doskonałe świadectwo życia wiarą każdego dnia.
Pomimo po ludzku nie łatwego życia potrafiła prosto i radośnie wskazywać swoja zakonną postawą na żyjącego pośród nas Boga.
Troszcząc się o najuboższe dzieci z okolicy wprowadzała w życie Słowo Boże: ”wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25,40) szerząc tym samym prawdę o Bogu, który nie ma względu na osoby, realizując przez to całkowicie charyzmat Zgromadzenia
Swojemu cierpieniu zarówno temu fizycznemu jak i duchowemu potrafiła nadać głębszy sens jednocząc je w cichości i samotności z ofiarą Jezusa. Jej krótkie życie jest świadectwem wiary nieugiętej nawet w najtrudniejszych chwilach.
s.M. Włodzimira Wojtczak
Krótkie kalendarium życia:
       Urodzona 20.02.1909r. we Franklinowie
      Ochrzczona w Lewkowie 21.02.1909 r.-otrzymuje imię Czesława
      Po złożeniu matury wstępuje do organizacji „Młode Polki”- „Dąbrówki”
      18.08.1930 r.-wstępuje do postulatu Sióstr Elżbietanek przy ul. Łąkowej w Poznaniu
      27.07.1933 r. Otrzymuje habit zakonny i przyjmuje imię Siostra Maria Włodzimira
      Studia w Katolickiej Szkole Społecznej w Poznaniu kończy pracą dyplomową „O podwórkowym świecie dziecka”
      28.07.1934 składa Pierwsze Śluby Zakonne
      Wrzesień 1936 r.- podejmuje posługę w ochronce dla dzieci
      W 1941r podczas II wojny światowej- na usilne nalegania matki- jak wiele Sióstr wraca do domu rodzinnego.
      Chora na gruźlicę otrzymuje nakaz zamieszkania w przytułku dla starców  w Ostrowie przy ul. Zdunowskiej
      Świadomie z modlitwą na ustach umiera 20 lutego 1943r.


  Wszystkie osoby które znały osobiście Siostrę M. Włodzimierę, słyszały wspomnienia osób osobiście ją znających, bądź posiadają wszelkiego rodzaju dokumenty (zdjęcia, listy, pamiątki) prosimy o kontakt:
  Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
  ul. Łąkowa 1 / 4
  61-878 Poznań
  Tel.:  061-852 46 48
  e-mail:    postulator@wp.pl